Kamerkoor Amphion Oranjekerk Amsterdam, 10-6-2023

Na de lockdowns vanwege corona gaven we alweer verschillende concerten voor een groot enthousiast publiek. Wij zingen muziek van Claudio Monteverdi tot Louis Andriessen en van Maddalena Casulana tot Karin Rehnqvist.

We hebben nog ruimte voor enkele nieuwe stemmen, met name bassen en tenoren. We repeteren dinsdags van 19.45-22.15 in De Boomsspijker Amsterdam en geven twee concerten per jaar. Op dinsdag 5, 12 en 19 september 2023 organiseren we drie openbare repetities. Ook zin om je stembanden vrijelijk te laten trillen? Meld je aan en zing mee. Mail naar amphion@online.nl of bel naar bestuurslid Mariska Brugman: 06-48892210. Wees welkom!

Amphion is een gezellige club met veel liefde voor klassieke en moderne muziek. Aspirantleden zingen eerst drie keer vrijblijvend mee en doen dan een korte stemtest met de dirigent. Deze stelt het timbre en stembereik vast, toetst het melodisch geheugen en geeft, indien nodig, nuttige adviezen. Dit gebeurt in een ontspannen sfeer, het is geen examen!

Repetities
Elke dinsdagavond van 19.45 tot 22.15 uur in
Buurtcentrum De Boomsspijker,
Recht Boomssloot 52,
1011 EC Amsterdam.
Het koor volgt de schoolvakanties in de regio Noord.


Contributie
De contributie bedraagt € 32 per maand (= 1/12 van € 384 per jaar). Voor zangers met een smalle beurs is in overleg een gereduceerd tarief mogelijk.

De contributie dient aan het begin van de maand betaald te worden op IBAN:
NL73.ABNA.0496.336800
t.n.v. Kamerkoor Amphion