1 week geleden

Kamerkoor Amphion

Het verbod op zingen zal wel niet lang stand houden! ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

4 maanden geleden

Kamerkoor Amphion

Als je snel leert kan je nog meedoen. ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

5 maanden geleden

Kamerkoor Amphion

Deze brief klinkt een stuk hoopgevender. 🙂
Dit is de tekst van de Open Brief van de koren:
Niet zonder ons
Zingen is gezonder dan spreken
“Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, niet zonder ons!”
Zonder enkel wetenschappelijk bewijs lijkt een massale angst voor zingen te zijn ontstaan naar aanleiding van een klein aantal, zeer tragische gebeurtenissen met koorzang. Ook al is de kans veel groter dat de corona-besmettingen het gevolg zijn geweest van de sociale omgang voor en na het zingen. Een en ander leidde in Nederland zelfs tot een verbod op samenzang, dat inmiddels is ‘afgezwakt’ tot ernstige ontrading. Nog steeds kan in Nederland, in concertzaal, klas of kerk, niet fatsoenlijk samen worden gezongen. Solo zingen mag dan wel, op 8 meter afstand, een voorwaarde die evengoed nergens op gebaseerd is. De verwarring is compleet nu we wĂ©l in een vol vliegtuig naast elkaar mogen zitten, maar samen zingen nog altijd als een te groot risico wordt bestempeld, zelfs met voldoende tussenruimte of in de buitenlucht. Het is allemaal steeds moeilijker uit te leggen. Terwijl zingen onze levensenergie optimaal laat stromen. Zingen in een koor gaat niet alleen over gemeenschappelijkheid, sociale cohesie en harmonie. Voor velen is het een essentiĂ«le bron van emotioneel welzijn en positieve mentale gezondheid. Bovendien is het een krachtige uitdrukking van onze cultuur en menselijkheid. Dit geldt niet alleen voor de zangers zelf, maar zeker ook voor het publiek. Nederland telt 1 miljoen koorzangers. In ons land zijn meer mensen lid van een koor dan vaneen voetbalclub. De professionele koren behoren tot de wereldtop en Nederlandse amateurkoren slepen de ene prijs na de andere in de wacht bij gerenommeerde internationale koorcompetities. Vanaf het moment dat de overheid de maatregelen voor alle sectoren behalve de koorsector versoepelde, hebben de professionele koren en Koornetwerk Nederland aan het RIVM en OMT voorgesteld genuanceerder naar de effecten van koorzang te kijken. Met dezelfde nuance als die zij toepasten voor blazers en acteurs, die inmiddels op 2 meter respectievelijk 1,5 meter, en onder voorwaarden zelfs zonder afstand, aan de slag kunnen. Als het gaat om de uitstoot van aerosolen wijzen internationale onderzoeken (MĂŒnchnerBundeswehr UniversitĂ€t, UniversitĂ€tsklinikum Freiburg en de UniversitĂ€t Wien i.s.m. de Wiener Philharmoniker) allemaal in de richting dat zingen veiliger is dan spreken. Ook de voorlopige resultaten van onderzoek aan de Universiteit Twente laten, op videobeelden, een gelijke strekking zien. Ondertussen is onder meer in Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland iedereen weer aan het zingen. Ook wij hebben onze protocollen klaar waarmee we veilig aan de slag kunnen. Deze protocollen zijn gecheckt door een team van experts met onder meer een viroloog, KNO- en longarts en professoren van verschillende Nederlandse universiteiten. Het is nu zaak dat het ministerie van OCW, het Outbreak Management Team en het RIVM zorgen dat Nederland zo snel mogelijk weer kan zingen.
“Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, niet zonder ons!”
Namens 1 miljoen koorzangers in Nederland, Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, Cappella Amsterdam, Consensus Vocalis, Groot Omroepkoor, Koornetwerk Nederland, Koor van de Nationale Opera, Laurens Collegium Rotterdam, Nederlandse Bachvereniging, Nederlands Kamerkoor, Nederlandse Reisopera, Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen, Rotterdam Symphony Chorus, Studium Chorale, ZO! Gospel Choir
... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

6 maanden geleden

Kamerkoor Amphion

Zing je ook in een koor? En wil je ook graag weer in het echt zingen? Deel dan dit bericht! #laatonszingen

Geachte Minister van Engelshoven,
1,7 miljoen mensen in Nederland zingen in een koor. Jong, oud, klassiek, modern en gospel; heel Nederland zingt! Zingen is leuk Ă©n zingen is gezond. Daarnaast is een professioneel netwerk van dirigenten, muzikaal begeleiders, zaalverhuurders en theaters financieel afhankelijk van de vele koren in Nederland. Afgelopen maanden is Nederland muzikaal verstomd en hebben vele koren op alternatieve manier het contact onderling vast gehouden. Maar samen zingen zat er helaas niet in en dat begrip was er: alles voor de algemene gezondheid.

Momenteel lopen er onderzoeken Ă©n zijn er onderzoeken afgerond over de vraag of zingen zorgt voor een verhoogd verspreidingsrisico. Uit deze studies blijkt dat niet zozeer het zingen zelf, maar de randvoorwaarden eromheen de grootste risico’s vormen. Denk aan zingen dicht op elkaar in slecht geventileerde ruimtes en samen koffie drinken. Momenteel loopt er, zoals u weet, een extra onderzoek naar de overdracht van het virus door zingen door de TU Delft en Eindhoven.

De lucht vanuit het zingen reikt slechts 0,5 meter, zo ook bij de meeste blaasinstrumenten is dit het geval (UniverstĂ€t MĂŒnchen, 8 mei 2020). Wanneer de ventilatie optimaal is verdwijnen de aerosolen binnen een halve minuut (UvA, 28 mei 2020). Buiten is de meest optimale situatie, dus zolang het nog onbekend is of aerosolen het virus kunnen overdragen kan deze tijd worden overbrugd door toe te staan dat koren buiten zingen onder strenge voorwaarden.
Buiten zingen brengt beduidend minder risico met zich mee. De ademuitstoot bij zangers is minder intens dan bij sporters, waarbij sterkere en intensieve luchtuitstoten plaatsvinden dan bij zingen.

De aerosolen verwaaien buiten en mits men goed afstand houdt en niet in elkaars richting zingt én geen grote groepen vormt zien we daarin een kans om wél op een verantwoorde manier samen te kunnen zingen. Zeker nu het mooi weer is en we tot aan het najaar buiten kunnen zingen waar de aerosolen verwaaien. Zo zouden we veilig kunnen zingen in afwachting van de resultaten van het onderzoek en kunnen we passende maatregelen treffen op gefaseerd binnen zingen.. Geef deze 1,7 miljoen zangers de kans om met een goed protocol te komen waarbij veiligheid geborgd is.

Bronvermelding:
Over hoe ver de adem reikt bij het zingen:
www.unibw.de/home/news-rund-um-corona/musizieren-waehrend-der-pandemie-was-raet-die-wissenschaft
Het nieuwste onderzoek van het UvA, publicatie van vandaag over goede ventilatie: www.uva.nl/content/nieuws/persberichten/2020/05/goede-ventilatie-cruciaal-voor-coronabestrijding....
Graag zien wij uw positieve reactie tegemoet,

Werkgroep #laatonszingen:
Lorenzo Papolo koordirigent en initiatiefnemer Werkgroep Laat ons zingen!

FĂ©lice van der Sande, dirigent
voorzitter Stichting Muziek op Schoot, namens ruim 400 docenten.

Sandra Rotmans
Commercieel Directeur Prestige Vocal Groups

Ton van Diepen, dirigent
Dion Ritten, dirigent
Hans van Breugel, dirigent
Ludwika Kowalewska, dirigent
Emily van Orsouw, dirigent
Elisabeth Blom, dirigent
Piet Philipse, dirigent
Jan Smale, dirigent
Helga Buitelaar, dirigent

En mede-ondertekenaars:
Barbara Lok zangdocente, dirigent
Deborah de Liever, koordirigent
Jacqueline Nelissen, koordirigent
Ilona Grondelle-de Kievit, zangdocent
Jildou Talman, koordirigent
Leonie van der Wal, koordirigent
Michel Poels, zanger, koordirigent
Annemarie Homan, koordirigent, arrangeur
Wilco Stronks, koordirigent
Carola Tavenier-Bolk, koordirigent
Marjola Lishi, koordirigent, pianiste
Jan Verhoef, koordirigent
Anne Leenders, koordirigent
Monia de Swart, koordirigent
Raoul Boesten, koordirigent
Peter van der Leeuw, koordirigent
Mirjam IJsseldijk, koordirigent
Arian van der Mark, koordirigent
Daniel Rouwkema, koordirigent
Ellen Bakker, zangdocent, korencoach
Math Dirks, koordirigent, zanger
Marcell Vroeijenstein, koordirigent, zanger, zangdocent, componist
Marlou Koevoets, koordirigent, zangdocent, zangeres
Rutger Valentijn Mauritz, koordirigent, zanger, cantor
Rienk Bakker, koordirigent
Timothy Ray van Dorst, koordirigent
Karin Goed, koordirigent
Maud Broeksteeg, koordirigent
Marije Rommes, koordirigent, zangdocent, zangeres
Jeannet van der Woude, zangeres, vocal coach, koordirigent
Laura Korthof, koordirigent
Anja Kwakkestein, koordirigent
Peter van Lonkhuijssen, koordirigent
Henk Askes, koordirigent
Frank van Gaal, dirigent
Mirjam van Wijk, koordirigent
Peggy Hegeman, zangeres, zangdocent, koordirigent
Nathalie Mees, zangeres, zangdocent, dirigente
Myra van der Jagt, dirigent
Annemarie van Bragt, dirigent
Marjo Van Den Doel, dirigent
Rogier IJmker, dirigent, Directeur Dirigentenacademie
Sebstiaan Philippa, dirigent
Charles Vermeer, directeur Zanginstituut CVZI
Gabrielka Clout, dirigent, correpetitor Conservatorium
Anita Rol, zangdocent, koordirigent, stemcoach
Wim Rijstenberg, koordirigent
Casandra Feith, koordirigent
Wim Loos, dirigent
Meeske Van Halteren-Loonen, dirigent
Neil Pelkmans, dirigent, pianist
Marianne Maessen-Scherjon koordirigent, pianodocente, zangdocente
Alien Vos, koordirigent, zangeres
Hebe De Champeaux, dirigent
Demelza van der Lans, zangeres, dirigent, eigenaar Nenia Uitvaartmuziek
Henk Stoeten, dirigent, componist, zanger
Anouk Verhesen, koordirigent, pianiste
Freek Engelbarts, dirigent
Koen Vits, dirigent, docent koordirectie
Arjen Busscher, koordirigent
Aike Roodenburg, koordirigent, muziekdocent
Daphnie Schoenmaker-Misker, zangcoach, dirigent, logopediste
Vera Caland, koordirigent, koorzanger
Erik Fortier, dirigent
Ruth Klijn, dirigent
Mariette Effing, dirigent, redacteur ZINGmagazine
Annemarie Willems, dirigent, zangdocente
Jan Terpstra, dirigent
Bas Uyterlinde, dirigent, vakdocent Muziek SO en VSO
Petra Limon, dirigent, docent Muziek, docent Muziek op Schoot
Bianca van Dreumel, koorregisseur
Anneke Knoppert, dirigent
Juliette Dumore, dirigent, vocal coach
Natalie Goossens, componist, koordirigent
Marleen Spierings, dirigent, zangeres, workshopleider
Merel Brunnekreef, koordirigent, docent Muziek
Ivo Eelco Boswijk, dirigent
Zwaan Stam, muziektheatermaker, dirigent, zanger
Merel Martens, dirigent, hoofd Vocal Leadership conservatorium Rotterdam
Janine Waardenburg, zangeres, zangdocente, koordirigent
Annalisa Schmad, dirigent
Brigitte Buringa-Versantvoort songcoach, oprichter Popkoor Jeans with BeaT
Kim Beekman-de Fuijk, dirigent, zangeres
Dennis de Bruijn, dirigent
Ellen van der Woude, dirigent
Brenda Stolk, muziekdocente, zangcoach, koordirigent
Anja van Lierop-Vinken,
Iris van der Made, zangeres, zangdocent en dirigent
Ike Wolters. Koordirigent en cantor-organist
Vronie de Vreeze, dirigente van drie koren (Goutum en Burgum, Friesland)
Joke Scholten , koordirigent
Suzanne de Jonge, Dirigent en Songcoach
Hinke Jelsma , dirigent , docent muziek, muzikant
Wendy Vos dirigent van 2 koren
Sadhu Bolland, dirigent
José Bartels-Boom Dirigent dameskoor, Docent muziek en Klarinetdocent
Jan Keijenberg. dirigent, pianist, organist
Mark Hilgenkamp, dirigent
Renate Rothbauer, dirigent
Elisabeth Blom, dirigent Kamerkoor Lelystad en Cappella Breda, sopraan bij Cappella Amsterdam en Nederlands Kamerkoor
Elke Rouwmaat, zangeres en vocal coach, universal voice Course Instructor bij Universal Voice Institute, docent zang ArtEZ conservatorium, dirigent
Arie Willem Schouten, dirigent, muziekdocent, muzikant
Caroline Grasmeijer, dirigent
Femke Temmink, koordirigent
Liduin Stumpel koordirigent, zangeres en vocal coach
Emily van Orsouw, dirigent en vocal coach
André Cats, koordirigent en zangcoach
Matty Huls, dirigent, organist, pianist
Meindert Bosklopper, dirigent
Leenke de Lege, koordirigent en zangeres
Toiny Tune, koordirigent en zangworkshop docent
Marlou Vriens, zangdocente Vocal Leadership, Docent Muziek Codarts Rotterdam en zangeres
Ad Vergouwen, dirigent
Ruben Smits, dirigent, De Dirigentenwerkplaats Utrecht
Stephanie Kos, zangeres, dirigent, muziekdocent
Ron Hanssen, dirigent
Martine van de Kar, zangdocent, kinderkoordirigent
Hilde Gams, koordirigent
Rolinde Zieverink, koordirigent
Aafke Börger, dirigent
Gilles Michels, dirigent
Ilona van Grondelle, zangschooleigenaar, dirigent
Anne Doeleman, dirigent
Karin Tooren, dirigent, zangcoach, workshopleider en koorregisseur
Ute Jobes, dirigente, zangeres, componist
Jeanita van Eijsden, dirigent, zangdocent en cantor
Chiel de Cock, zanger, dirigent, zangcoach, repetitor, arrangeur, pianist
Marjon Revet – Weerink, koordirigent en zangeres
Jules Luesink, dirigent en docent muziek
Ilona Schouten, koordirigent
Marion Leentvaar, vakleerkracht muziek in het basisonderwijs en dirigent
Mariëlle Tempelaars, dirigent
Yolanda Brouwer, dirigent
Hilde Gams, koordirigent
Marsha Matton, dirigent
Roos Teijken, koordirigent
Kim Nijs, zangeres, zangdocent en koordirigent
VĂ©ron Jongstra, dirigent en pianobegeleider
Roy Voogd
Ana Mihajlovic, dirigent
Richard Schoonhoven, Eigenaar en Leidinggevend producent Moonyard Productions, muzikaal- en Artistiekleider
Marieke Zondervan, koordirigent
Elke Jansen, dirigent en eindredacteur Zing Magazine
Mathieu Smit, dirigent
Heleen Karsdorp, dirigent van 4 vocal groups en zangdocent pop & jazz
Chantal Sennema, vocal coach, zangeres, artistiek leidster
Hans van der Weijde. dirigent en oprichter van 7 overdagkoren
Els van Dijck, dirigent, zangeres, zangworkshops
Ramon van den Boom, koordirigent en coördinator Stichting Maestro
Ingrid van Herk, zangeres en zangdocent bij Koorschool Dordrecht
Monique van den Hoogen, de zangzaak
Agnes Huinen, mezzosopraan en pianiste
Sarah Marieke van Lieshout, zangeres, zangcoach, zang- en koorjuf basis- en middelbaar onderwijs, dirigent/zangcoach
Liesbeth van Hoffen, koordirigent en projectleider
Erwin de Ruijter, dirigent
Emiel Hoefnagel dirigent
Hannah Ybeles Smit dirigent en docent aan Codarts conservatorium Rotterdam
Astrid Krause, freelance klassiek zangeres en dirigent en docent klassieke zang
Sabine Geerlof-van de Zande, musicoloog, koordirigent, muziekdocent
Jos Gootjes-van Gurp, koorzanger
Frederik Verhooghe, koordirigent, pianist, muziekdocent
Siebren Zwaan. zang&piano docent ensemble zanger/pianist/dirigent
Susan Meertens, koordirigent, muziekdocent, zangeres
Ien Bouwmans, zangpedagoge, zangeres, dirigent
Imre Ploeg, dirigent en componist
Marijke Harsevoort, dirigent/arrangeur en muziekdocent
Warner Fokkens, koordirigent
Audrey Vossen, sopraan
Ellen Gruijters, zangeres
Ulrikke Reed Findenegg, koordirigent, zangeres en docent
Jacolien Quarré, cultuurcoach en dirigent
Bernie Meems, koordirigent en artistiek leider HUMUS muziek&theater
Nynke Poelsma, dirigent en pianist
Gerben Kruisselbrink, muzikaal leider muziektheatergezelschappen en koordirigent
Han Klein Haneveld, dirigent BBK
Natasja van der Hout, zangeres en koordirigente
Betthilde Keij, muziekdocent en dirigent
Saskia Regtering, dirigent en zangeres
Siebren Zwaan, zang&piano docent ensemble zanger/pianist/dirigent
Paul Waerts, koordirigent, kerkmusicus, muziekadviseur Prins Bernard Cultuur Fonds
Eerde Bolk-Tavenier, koorzanger
Warner Fokkens, koordirigent
Esther ter Steeg-Pelgrom, zangeres, songwriter, koordirigente, fluitiste
Frank Kaman, koordirigent, organist, pianist, muziekdocent
Vivienne Aerts, zangeres, dirigent, componist, docent en psycholoog
Laura Tesselaar, dirigent
Els Peters, dirigent
Kirsten de Lorijn, dirigent en docent
Edwin Velvis, dirigent en zangdocent
Esther Gotink Van der Heijden, dirigent
Christoph Mac-Carty, koordirigent pianist
Didier van Someren, koordirigent en pianoleraar
Marlous Luiten, dirigent
Hans de Wit, dirigent
Luc Nelissen, dirigent, bariton, Vocal percussionist
Jan-Geert Heuvelman, dirigent, organist en beiaardier
Jurate Haasdijk-Brazukaite, koordirigent
Vincent Doek, dirigent en kerkmusicus
Nynke Boekema, dirigent zangdocent en soliste
Arjen Uitbeijerse, koordirigent
Rudi Tas, componist, oud-dirigent
Loeky Wester-Yntema, koorlid
Hans Kaldeway, koordirigent, pianist, workshopleider
Corrie Van Der Vaart, koorlid
Patrick van der Linden, dirigent, artisitek leider Ars Musica, muziektheoreticus, docent Koninklijk Conservatorium Den Haag
Carla Schulte, koordirigent
Jurriaan Poesse, dirigent
Lilit Sati, dirigent en zangeres
Francis van Broekhuizen, zangeres
Bas Halsema, koordirigent
Jan Quintus Zwart, dirigent / audio-producer
Leander Schoormans, dirigent en organist
Alie van der Wal
Alie van der Wal, koorlid
Silvana Sichi, koordirigent
John Muller, dirigent en zanger
John Schreurs, dirigent
Karen Peterson, dirigent, arrangeur en vocal coach
Desiree Smit, dirigent
Jennifer Maaskant, dirigent
Lies van ’t Pad, dirigent
Lisanne Bruil, dirigent
Martine Verberne, dirigent
Peter van Aerts, dirigent
Tatiana Lina, koordirigent, componist en vocal coach
Merit Verbeij, muziekdocent en kinderkoordirigent
Hannah Muis, koordirigent en muziekdocent
Tobias Bethlehem, dirigent
Agnieszka Chabowska, koordirigent, pianodocent & zangeres
Sonja Feenstra, dirigent, zangpedagoge en zangeres
Helga Kruse, dirigent en zangeres
Frédérique Klooster, sopraan en zangdocente
Talitha Nawijn, zangeres, zangdocent, dirigent
Trudy Rooymans, secretaris van popkoor
Patricia Smulders, sopraan, zangdocent, koorcoach en dirigent
Gerda van der Laan, koorzanger
Alberto Ter Doest Zanger NKK -Zang docent - Auteur Universal Voice Guide - Vocal Researcher - Directeur Universal Voice Institute
Ine Blom, koordirigent, zangeres, muziekdocent en muzikant
Dennis Oldenburg muziek(f)luisteraar, douchezanger, etc
Mattijs van de Woerd, solo-, ensemble- en koorzanger, voorzitter Stichting Splendor Amsterdam
Kirsten van Geest, docent muziek op schoot en koorzanger
Antje de Wit, koordirigent, zangdocent en zangeres
Bert Koster, muziekmeester
Tom Erics, dirigent, docent, zanger
Roxine Engelbarts, dirigent, docent muziek in opleiding
Hannah Muis, koordirigent en muziekdocent
Tobias Bethlehem, dirigent
Agnieszka Chabowska, koordirigent, pianodocent & zangeres
Sonja Feenstra, dirigent, zangpedagoge en zangeres
Helga Kruse, dirigent en zangeres
Bert Weijdema, zanger, zangcoach, dirigent
André Vis, dirigent
Akke Feenstra, koordirigent
Marijke van Leerzem, dirigent
Wim van Lenthe, vakleerkracht muziek, dirigent, organist
Anouk Verhesen, dirigent en pianist
Flip Jonkman, dirigent
Reinder Idema, koorzanger en solist
Jildou Duiven, koordirigent, (zang)docent, zangeres
Marco Buijs, organist en organist-dirigent
Paul Gieles, koordirigent
Annelies Combecher, koordirigent en kerkmusicus
Paula Vos, zangeres, zangdocent, muziekdocent, koordirigent
Herma Timmer, zangdocent en koordirigent
Conny de Vries, docent muziek, Muziek op Schootdocent, vakleerkracht muziek, docent ukelele
Erik Haneveld, zanger piratenkoor
Sanne Nieuwenhuijsen, dirigent, Koorschool St. Bavo Haarlem
Yt Nicolai, dirigent
Inez Vermooten, koordirigent en zangdocent
Janny van den Bosch, pianodocent, pianiste bij koren
... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

9 maanden geleden

Kamerkoor Amphion

Welkom! ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

12 maanden geleden

Kamerkoor Amphion

Kamerkoor Amphion's cover photo ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

12 maanden geleden

Kamerkoor Amphion

Kamerkoor Amphion's cover photo ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

12 maanden geleden

Kamerkoor Amphion
Bekijk op Facebook

12 maanden geleden

Kamerkoor Amphion

Het concert was een groot succes! ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

1 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

WELKOM BIJ AMPHION ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

1 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

We zijn weer begonnen.
Wie nog mee wil doen moet er snel bij zijn.
amphion@online.nl
... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

1 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Als je snel komt kan je nog mee doen met dit leuke programma! ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

2 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Onze componist zit nu ook in de repetities voor zijn trompetconcert met het NESKO ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

2 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Over ruim 3 weekjes is ons concert al. Wees welkom, want wij hebben heel erg ons best gedaan om er iets van te maken. En het programma is echt heel mooi en dan nog de spannende ongewone stukken van Tijmen erbij. ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

2 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Als je er nu snel bij komt kan je nog meezingen. ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

2 jaren geleden

Kamerkoor Amphion
Bekijk op Facebook

2 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

youtu.be/dOOHNskqWMw ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

2 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

We hebben nog plek voor een paar leden voor dit prachtige programma. ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

2 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Kamerkoor Amphion's cover photo ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

2 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Kamerkoor Amphion's cover photo ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

2 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Welkom bij dit leuke koor. We gaan een programma van eigen bodem zingen. Start repetities 20 november. ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

2 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Na dit concert beginnen we aan een programma met componisten van eigen bodem. Vanaf 20 november is er weer plek voor enkele nieuwe stemmen.
www.kamerkooramphion.nl
amphion@online.nl
Repetities dinsdag in Amsterdam
... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

2 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Welkom op ons Oostenrijkse concert in november. ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

2 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Welkom bij ons Oostenrijkse concert in november. ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

3 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Welkom op ons koor!

youtu.be/fQuE81uN_PY
... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

3 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Kom op dit leuke koor! ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

3 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Kamerkoor Amphion's cover photo ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

3 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Wij werken momenteel hard en met plezier aan ons volgende concert. ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

3 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Kamerkoor Amphion's cover photo ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

3 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

youtu.be/jsd7oItppWE

Stukje repetitie voor het concert.
... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

3 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Wij werken hard aan ons mooie concert op 19 november. Wees welkom! ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

3 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Er is weer plaats voor nieuwe zangers, vooral tenoren! ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

3 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Welkom op 19 november om 3 uur. ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

3 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

DE NIEUWE POSTER! ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

3 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

www.youtube.com/watch?v=i_WRhgu2n2E ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

3 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

29 augustus beginnen we weer met repeteren. Als je snel komt kan je nog mee doen met ons Britse concert op 19 november. Welkom, vooral voor mannen hebben we plaats. ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

3 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Kamerkoor Amphion's cover photo ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

3 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

youtu.be/m7F_CjcFm-U ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

4 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

De nieuwste flyer. Er is echt behoefte aan tenoren. ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

4 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Binnenkort beginnen we met de repetities voor een nieuw Engels programma. Alle stemmen kunnen komen proefzingen. ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

4 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

Welkom aan nieuwe zangers! ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

4 jaren geleden

Kamerkoor Amphion

TENOREN GEZOCHT voor ons jubileumconcert! ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook