Corona ook zo beu en zin om eindelijk weer eens lekker te zingen? Meld je aan bij Kamerkoor Amphion! Wij zingen muziek van Monteverdi tot Andriessen en van Maddalena Casulana tot Karin Rehnqvist.

Door corona is onze bezetting wat gekrompen, dus elk stemtype is meer dan welkom, maar we zoeken vooral hoge sopranen en tenoren. We repeteren dinsdags van 19.45-22.15 in De Boomsspijker Amsterdam en geven 2 concerten per jaar.

Amphion is een gezellige club met veel liefde voor klassieke en moderne muziek. Aspirantleden zingen eerst drie keer vrijblijvend mee en doen dan een korte stemtest met de dirigent. Deze stelt het timbre en stembereik vast, toetst het melodisch geheugen en geeft, indien nodig, nuttige adviezen. Dit gebeurt in een ontspannen sfeer, het is geen examen!

Belangstelling?
Meld je aan en zing mee! Dat kan al vanaf dinsdag 26 oktober. Mail naar amphion@online.nl of bel naar bestuurslid Mariska Brugman:
06-48892210

Repetities
Elke dinsdagavond van 19.45 tot 22.15 uur in
Buurtcentrum De Boomsspijker,
Recht Boomssloot 52,
1011 EC Amsterdam.
Het koor volgt de schoolvakanties in de regio Noord.


Contributie
De contributie bedraagt € 32 per maand (= 1/12 van € 384 per jaar). Voor zangers met een smalle beurs is in overleg een gereduceerd tarief mogelijk.

De contributie dient aan het begin van de maand betaald te worden op IBAN:
NL73.ABNA.0496.336800
t.n.v. Kamerkoor Amphion

NAJAARSCONCERT 2021 vervalt

Ons najaarsconcert met een gevarieerd Italiaans programma werd in november 2020 helaas afgelast en de nieuw geplande uitvoering op 30 november 2021 viel wederom ten prooi aan de coronamaatregelen.

Op zondag 12 december zingen we o.l.v. Tijmen van Tol wel het geestelijke deel van ons programma, als onderdeel van de Hoogmis in de Papegaaikerk aan de Kalverstraat 58 te Amsterdam. De Mis begint om 10.30 uur.

U bent uiteraard van harte welkom, maar houd er svp rekening mee dat we geen concert geven, maar zingen als onderdeel van een eredienst. We vragen geen entree, maar hopen dat u een ruimhartige bijdrage in de collectebus wilt deponeren. Ook de kerken hebben zwaar te lijden onder de aanhoudende coronamaatregelen.

Een QR-code is niet nodig, maar u wordt wel verzocht een mondkapje te dragen als u naar uw kerkbank loopt om plaats te nemen, uiteraard op 1,5 meter afstand van uw buurman- of vrouw.

Voor het voorjaar bereiden we een nieuw programma voor. We houden u op de hoogte!

De Papegaai Amsterdam